Kradená kola

Podmínky

18. 9. 2013

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1    Provozovatelem webu http://www.kradenakola.cz je společnost DesignBeat s.r.o., IČ: 28951301, se sídlem Praha 5 - Zbraslav, Neumannova 1453/28, PSČ 156 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 155339 (dále jen „provozovatel“)

2.    REGISTRACE UŽIVATELE

2.1    Uživatelé webu http://www.kradenakola.cz se mohou na tomto webu registrovat zadáním údajů do registračního formuláře. Svou registrací uděluje uživatel provozovateli souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním údajů a to i osobních poskytnutých ze strany uživatele provozovateli (dále jen „Údaje“). Při nakládání s osobními údaji se poskytovatel řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

2.2    Poskytnuté Údaje nebudou poskytovány třetím osobám. Uživatel je oprávněn kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním Údajů. Jestliže uživatel odvolá svůj souhlas se zpracováním Údajů, bude jeho registrace zrušena a Údaje vymazány z databáze.

2.3    Svou registrací uděluje uživatel souhlas se zasíláním novinek na emailovou adresu zadanou při registraci nebo v jeho kontaktních údajích. Tento souhlas se zasíláním novinek může uživatel kdykoliv odvolat.

3.    ZADÁVÁNÍ ÚDAJŮ

3.1    Na webu http://www.kradenakola.cz mohou být zadávány a publikovány pouze údaje směřující k naplnění hlavního cíle webu, kterým je preventivní registrace jízdních kol a registrace kradených jízdních kol za účelem předcházení krádežím jízdních kol a zamezení dalšího obchodování s kradenými jízdními koly a jejich částmi.

3.2    Zadávat údaje na webu mohou výhradně registrovaní uživatelé. Registrovaní uživatelé jsou povinni zadávat na webu pouze pravdivé, úplné a správné údaje, přičemž za jejich pravdivost, správnost a úplnost odpovídají přímo jednotliví uživatelé.

3.3    Uživatel je odpovědný za aktualizaci údajů jím vložených na web http://www.kradenakola.cz. Zejména je odpovědný za aktualizaci označení jízdního kola jako kradeného, proto je v případě navracení ukradeného jízdního kola povinen u takového kola smazat poznámku o krádeži.

3.4    Každý uživatel webu http://www.kradenakola.cz bere na vědomí, že provozovatel nepřebírá jakoukoliv záruku a odpovědnost za vyplacení jakýchkoliv provizí, odměn a jiných finančních částek přislíbených na webu http://www.kradenakola.cz ze strany jednotlivých uživatelů.

4.    DOSTUPNOST

4.1    Uživatelé webu http://www.kradenakola.cz berou na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn kdykoliv bez udání důvodu (i) přerušit provoz webu na libovolně dlouhou dobu a dále bez udání důvodu i vymazat jakýkoliv obsah webu http://www.kradenakola.cz včetně celé registrace a uživatelských účtů jednotlivých uživatelů.

5.    ŘÁDNÉ UŽÍVÁNÍ WEBU

5.1    Uživatel se zavazuje, že služeb provozovatele a webu  http://www.kradenakola.cz nebude využívat k činnosti, která by byla v rozporu s právními předpisy nebo k činnosti, která by mohla ohrozit či poškodit práva provozovatele nebo třetích osob.

5.2    Provozovatel neodpovídá za jakékoliv porušení právních předpisů ze strany uživatelů a neodpovídá ani za porušení práv třetích osob ze strany uživatelů. Každý registrovaný i neregistrovaný uživatel webu http://www.kradenakola.cz bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených na webu http://www.kradenakola.cz. Jestliže bude vůči provozovateli uplatněn jakýkoliv nárok z důvodu porušení právních předpisů nebo práv třetích osob ze strany uživatele, je uživatel povinen poskytovatele těchto nároků zcela zprostit a uhradit provozovateli vzniklou škodu.

6.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1    Provozovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit podmínky provozování webu http://www.kradenakola.cz, a to bez zaslání předchozího oznámení uživateli.

6.2    Provozovatel je kdykoliv oprávněn zcela ukončit provoz webu http://www.kradenakola.cz.